Samling


Våra fritidsgårdar


Har du en fritidsgård nära dig? Nedan finns en samling med alla våra öppnade ungdomsgårdar i nuläget. Detta är någonting som utvecklas ständigt då vi etableras i ett högt tempo.


Redan nu under våra första verksamhetsmånader har vi en fritidsverksamhet öppen och en dialog med betydligt många fler har inletts. 

Ungdomsstationen i Ransta är vår första öppnade ungdomsgård. Den drevs först ideellt av våra grundare Olivia och Nora och med tiden har verksamheten utvecklats och tagits över av företaget.